தொடர்பு


முக்கியமான இணைப்பு

statedmkerwing@gmail.com
http://www.fb.com/dmkengineerwing
http://twitter.com/dmkengineerwing
 • மாநில துணை செயலாளர்

  கு.சண்முகசுந்தரம் B.E

  26,மெயின் ரோடு,பெருமால்புதூர்,குமரலிங்கம் அஞ்சல்,மடத்துக்குளம் அஞ்சல்

  Phone no:9566900600

  Gmail:shanmugam0005@gmail.com

 • மாநில துணை செயலாளர்

  வே.உமாகாந்த் B.E,M.B.A

  New no.109,Old no.63,ஆதித்தனார் சாலை,புதுப்பேட்டை,சென்னை-600002

  Phone no:9444003948

  Gmail:dmkumakanth@gmail.com

உங்களூடைய செய்திகளை அனுப்ப